Evlilikte cinsel yaşam ve ilk cinsel ilişki

Evlilikte cinsel yaşam ve ilk cinsel ilişki

Evlilik , bayanın ve erkeğin birlikte hayatını sürdürmek üzere karşılıklı protokol ile oluşturdukları toplumsal bir müessesedir . Bu müessese sevgiyi , saygıyı ,

cinselliği , mutluluğu ve elemi dahi paylaşmayı içeren . . .

Evlilik bayanın ve erkeğin sahip meydana geldiği basit haklardan bir tanesidir . Evliliğin topluluk aracılığıyla onay görmesi içerisinde mus escort
kanunlar

çerçevesinde onaylanması gerekir . Anane ve göreneklerde evliliğin oluşmasını ve yapısını etkilemektedir .

Kadının ve erkeğin toplumsal yaşamdaki rolleri daha doğar doğmaz yetiştirilme tarzlarıyla başlar .

Bu roller yaşamsal ve kültürel farklara yönelik bir takım değişikliklere uğrasalar da temelde benzer esaslardadırlar .

Kadının yapısı itibarıyla daha duygusal olması pratik incinip pratik sevinmesi hormonları konusunda olup bu onun annelik yapabilmesi için lazımdır .

Kadın tane gördüğü zaman veya hamile kaldığı zaman veya doğum yaptıktan daha sonra fizyolojik olarak eskisine rağmen daha zayıf düşer .

Bunun sonucu olarak da adam koruma amaçlı ve kollayıcı olmak zorundadır .

Kadın ve adam ilişkisindeki en mühim birşey kadını kadın , erkeği adam olarak onay etmek ve karşı tarafın istek ve arzularına hürmet duymaktır .

Çünkü daha evvelde söylediğimiz benzeri daha bebeklikten bu yana çeşitli yetiştirilir ve çeşitli hissetmeye başlarız .

Bir bayanın bir erkeğin ne türlü düşündüğünü veya bir erkeğin bir bayanın niye çeşitli davrandığını anlamasına olanak yoktur .

Çünkü çeşitli hormonlar tesiri altında olunca karşı cinsin bilemediği ve anlayamadığı hisler gelişir .

Sözgelimi bayanlar erkeklerin niye cinsel ilişki isteklerini muayene edemediklerini ve sürekli cinsel ilişki talep ettiklerini

( daha doğrusu duygusuzca cinsel ilişki yapabilmelerini ) birçok anlayamazlar . Kısacası izah edecek olursak erkeklerde sürekli sperm ( meni )

üretimi vardır ve bunun depolandığı kesenin kapasitesi şayet hiç boşalma olmazsa tahmini dördüncü günden daha sonra dolar ve adeta idrar

torbanız dolduğunda ne türlü işeme arzusu duyuyorsanız ve bu ilerledikçe huzursuzluk yaratıyorsa ,

erkekte şayet boşalmadığı zaman 4 zaman veya daha çok olursa sürekli kontrolsüzce cinsel ilişki arzusu duyacak neticede belki de

saldırganlaşacak ve üstelik onay görmeyen vakalarla karşılaşılacaktır .

Bazen ise doğanın bir koruma sistemi olarak ilişki kuramayan veya masturbasyon başaramayan adam uykusunda boşalacaktır .

Bu gerçeği göz önüne alarak hanımlarımızın eşlerine meydana gelen yaklaşımlarına daha iyi değerlendirmelerini talep ediyoruz ve arasında olabilecek

bazı sorunları cinsellikten uzak durarak onları talep ettikleri biçimde yönlendirebileceklerini düşünürlerse en hata şeyi yapmış olacaklardır .

Erkeklerde kadınları oldukları benzeri onay etmeli , onların yaşam tarzlarına ve duygusallıklarına hürmet göstermelidirler ,

çünkü bu bayanın doğasının bir gereğidir ve duygusal olmayan bir kadın ne erkeğini sevinçli edebilir ne de güzel bir kadın olabilmektedir .

O zaman karşılıklı sevgi ve hürmet , birbirinin isteklerini manaya ve destekleme evliliğin basit şartlarındadır .

Çeşitli 2 cinsin arasındaki öbür insanlardan çeşitli meydana gelen kontakt cinselliktir ve özel olmalıdır .

Evlilikte 2 çeşitli cins içinde geliştiği için en mühim kontakt arabayı , paylaşım cinselliktir .

Uyumlu bir cinsellik her 2 tarafında olaylara bakış açısını yumuşatacak ve töleransın artmasına sebep olacaktır .

Cinsellik çiftler içinde bir kontakt şekli olup birbirlerine karşı meydana gelen duygularının lafla ve bedenle ifadesidir .

Birçok kişi için bilhassa bayanlar için evlenme cinselliğin başlangıcıdır . Bireyler o güne civarı toplumdaki cinsiyet rollerini öğrenmişlerdir .

Ama bu konuyla alakalı konuşmak ölçüt yargıları ve ön yargılar aracılığıyla zorlaştırılmıştır .

Birbirleri ile konuşmaktan endişe ve isteklerini dile getirmekte zorluk çekerler .

Yorum yapın